Γεύμα αλληλεγγύης στο Πεδίο του Άρεως

Τον Αύγουστο του 2015, η εταιρεία μας συμμετείχε σε γεύμα αλληλεγγύης και αγάπης που διοργανώθηκε από εθελοντές και ανέλαβε όλη τη μεταφορά τροφίμων καθώς και την διανομή 550 ατομικών μεριδίων σε πρόσφυγες στο πεδίο του Άρεως.