Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού για το Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η εταιρεία μας συμμετείχε στη δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού από την έδρα προς τις αποθήκες του συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά».