Δωρεά χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων για το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Τον Δεκέμβριο του 2015, η εταιρεία μας μοίρασε γλυκίσματα προς τα παιδιά της Φιλικής Φωλιάς «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας».